• Call : 8 608 30100, 8 643 43777

Fly High 1

1–6 skyriai atkreipia didesnį dėmesį į klausymo ir kalbėjimo gebėjimus. Nesitikima, kad vaikai skaitys, bet jie vienu metu supažindinami su naujos kalbos garsais ir rašymo sistema. Abėcėlė pristatoma po 6 skyriaus, taip pat pradedama mokytis pagrindinių žodžių atpažinimo, skaitymo ir raštingumo įgūdžių.Pratybų knygoje vaikai ras užduočių, lavinančių motorinius gebėjimus, rašyseną, žodžių ir frazių atpažinimo įgūdžius.

„Fly High 1“ yra 14 skyrių – kiekvienas skyrius padalintas į 4 puslapius ir yra skirtas tam tikrai temai, tad vaikai išmoksta įvairių žodžių, jų struktūrų ir vėliau juos vartoja žaisdami žaidimus ir vaidindami.

Per pirmąją kiekvieno skyriaus pamoką paprastais paveiksliukais vaikams pristatomi 4–5 nauji žodžiai. Jų tarimas taip pat įrašytas į garsajuostę, todėl vaikai gali juos girdėti ir kartoti. Nauji žodžiai ir jų struktūros yra naudojami linksmose animacinėse istorijose, kuriose dalyvauja „Fly High“ veikėjai. Pagrindiniai veikėjai –tai trys draugai: Trumpet – jaunas drambliukas, Cabu – liūtukas ir papūga Paco. Visos istorijos vyksta džiunglėse ir yra sukurtos taip, kad atspindėtų vaikų vidinį pasaulį. Trumpet, Cabu ir Paco žaidžia džiunglėse, vaikšto į džiunglių mokyklą, pristato savo šeimas, mokosi skaičiuoti, susipažįsta su naminiais gyvūnėliais, valgo džiunglių restoranuose, todėlvaikamslengva susieti savo gyvenimą su šių veikėjų pasauliu. Taip pat prieš imantis užduočių vaikams smagu vaidinti istorijas, o tai –linksmas ir nebaisus naujos kalbos įtvirtinimo būdas.

Antra kiekvieno skyriaus pamoka prasideda dainele, kuri įtvirtina pirmos pamokos žinias. Melodijos lengvai išmokstamos ir jas paprasta dainuoti. Tokio amžiaus vaikams dainos –vienas geriausių būdų mokytis ir prisiminti kalbą. Dainavimas padeda sukurti pasitikėjimą kalba kartojant ir prisideda prie ritmo ir muzikinių gebėjimų vystymosi.

Dainuojant daugelį „Fly High“ dainų taip pat reikia ir judėti, todėl vaikai, pasižymintys jutiminiu mokymosi stiliumi, gali lengviau prisiminti informaciją. Skirtingų mokymosi stilių mėgstantys vaikai skatinami jiems tinkamiausiais būdais – parenkant smagias užduotis, pavyzdžiui: nupiešk, nuspalvink ir pasakyk. Taip pat kiekvienas skyrius baigiasi žaidimu arba vaidinimu, kurie leidžia vaikams mokytis bendraujant tarpusavyje. O pratybų knygoje esančios užduotys atliekamos papildomai įtvirtinti įgytas žinias.