• Call : 8 608 30100, 8 643 43777

Mokytojai yra atsidavę, kvalifikuoti ir mylintys savo profesiją žmonės, kurie nori padėti jūsų vaikui puikiai išmokti anglų kalbą. Jie visuomet palaiko vaiką ir padeda jam mokytis. Kad pasiektų gerų rezultatų, mokytojai:kontaktai

  • stebi vaiko elgseną, progresą pamokėlių metu, nustato jo specifinius interesus, gebėjimus ir poreikius, kad panaudotų šią informaciją mokymo metu;
  • skatina vaiką nebijoti ir drąsiai rodyti savo gebėjimus, mokymo proceso metu atrasti naujų žinių, susipažinti su aplinkiniu pasauliu;
  • skatina aktyviai dalyvauti visose pamokėlės veiklose;
  • padeda jūsų vaikui iškilusių sunkumų atveju, kad jis neatsiliktų nuo kitų vaikų ir neprarastų noro mokytis.

Mokytojai sukuria vaikui reikalingą aplinką, ir suteikia priemones, kad vystytųsi vaiko smalsumas ir drąsa, atkaklumas, dėmesingumas, atsakingumas, kruopštumas, įgytų žinių pritaikymas naujose situacijose, savitvarda, žaismingumas, kūrybiškumas, vaizduotė, bendravimas ir bendradarbiavimas.

CAM01328-1Išsilavinimas ir darbo patirtis

2012 baigė anglų k. Filologijos bakalauro studijas Lietuvos Edukologijos universitete. Pedagoginė praktika – 2 mėnesiai Telšių “Atžalyno” pagrindinėje mokykloje. Baigė psichologijos kursus Telšių krizių centre ir savanoriavo “Vilties linijos” programoje, kur buvo teikiama psichologinė pagalba telefonu.

Pomėgiai: sportas, literatūra, psichologija – sritys skatimančios fizinį, dvasinį ir protinį progresą.

Apie darbą su vaikais: Vaikai, tai imliausi ir smalsiausi mokiniai. Kad atsiskleistų šios jų savybės mokymo procese būtina kantrybė, kūrybingumas, nuoseklumas ir pozityvus mikroklimatas. “Tai ir yra mano kaip mokytojos tikslas – sukurti mokiniams teigiamą mokymosi atmosferą ir pritaikyti veiksmingus metodus. Savimi patenkinto ir laimingo vaiko šypsena yra atlygis už įdėtas pastangas, kurio verta ir būtina siekti.”-sako Monika

Mėgstamiausia citata: Kiekvieno ambicija tūrėtų būti valdyti save – tikrąją mūsų karalystę; tikrasis progresas yra žinoti daugiau, tapti kažkuo daugiau, ir veikti daugiau.

Oscar Wilde

086Išsilavinimas ir darbo patirtis

Mokytoja Aliona baigė anglų filologijos bakalauro studijas ir įgijo mokytojo kvalifikaciją Lietuvos edukologijos universitete. Ji turi 4,5 m. pedagoginio darbo patirtį.

Keletas žodžių apie darbą su vaikais

Mokytojai svarbiausia rasti būdą, kaip prie kiekvieno vaiko prieiti individualiai, kadangi užmegzti teigiamą emocinį ryšį su vaiku ir įgyti jo pasitikėjimą labai svarbu. Tik tuomet mokymosi procesas tampa sklandus. Mokytojai labai svarbus kūrybiškumas. Ji stengiasi, kad vaikams būtų linksma ir nenuobodu, tad į kiekvieną užduotį žvelgia kūrybiškai.

Gyvenimo kredo

Neužmiršk daryti to, kas neįmanoma, kad pasiektum tai, kas įmanoma. Niekada nesakyk niekada.

Mėgstamiausia citata

„Nėra pasaulyje tokio kalno, kurio galų gale nepasieks atkaklumas.“ (Č. Dikensas)

1796728_10200714072933071_1266602660_oIšsilavinimas ir darbo patirtis

Mokytoja Justina yra baigusi anglų filologijos bakalauro studijas ir įgijusi mokytojo kvalifikaciją Lietuvos edukologijos universitete. Ji taip pat nuolatos tobulinasi įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. Mokytoja jau 4 m. nepertraukiamai dirba pedagoginį darbą su įvairaus amžiaus žmonėmis. Šiuo metu ji moko anglų kalbos AMES anglų k. kursuose ir „Mažuosiuose šnekučiuose“.

Keletas žodžių apie darbą su vaikais

Mokant ikimokyklinio amžiaus vaikus, mokytojai Justinai svarbiausia vaikus sudominti ir pažadinti jų meilę kalbai. Savo pamokose ji siekia vaikus pradžiuginti ir suteikti jiems gerų emocijų. Mokytoja įsitikinusi: jeigu jai pavyks tai padaryti, vaikai tikrai pasieks norimų rezultatų.

Mėgstamiausia citata

„Kieno lūpose tiesa, tas gali būti drąsus. O tiesa – aštri ietis, kuri visada pataiko į tikslą.“ (R. Hagardas)

unnamedIšsilavinimas ir darbo patirtis

Mokytoja Dalia yra baigusi anglų filologijos bakalauro ir politinės sociologijos magistro studijas Lietuvos edukologijos universitete. Ji jau 2 m. dirba anglų k. mokytoja „Mažųjų šnekučių“ kolektyve.

Keletas žodžių apie darbą su vaikais

Dirbant su ikimokyklinio amžiaus vaikais, mokytojai svarbiausia bendravimas, meilė ir supratimas.

Mėgstamiausias posakis

Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.

Išsilavinimas ir darbo patirtis

Mokytoja Dalia aukštąjį pedagoginį išsilavinimą ir anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją įgijo Lietuvos edukologijos universitete. Ji turi 6 m. pedagoginio darbo patirtį. Mokytoja yra dirbusi su įvairaus amžiaus žmonėmis, tačiau save atrado mokydama anglų kalbos pradinukus ir darželinukus.

Keletas žodžių apie darbą su vaikais

Mokytojai svarbiausia meilė ir pagarba vaikui. Ji dirba iš širdies ir su dideliu noru.

Mėgstamiausias posakis

Gyvenimas kaip zebras: po juodos juostos eina balta.

nuotrauka (1)Išsilavinimas ir darbo patirtis

Mokytoja Asta baigė anglų filologijos bakalauro studijas ir įgijo mokytojo kvalifikaciją Lietuvos edukologijos universitete. Ji jau 3 m. privačiai moko anglų k. įvairaus amžiaus mokinius, o su „Mažaisiais šnekučiais“ dirba 2 m.

Keletas žodžių apie darbą su vaikais

Mokytojai svarbiausia susidraugauti su vaikais ir juos sudominti.

Mėgstamiausias posakis

Devynis kartus pamatuok, dešimtą – kirpk.

7878Išsilavinimas ir darbo patirtis

Mokytoja Alina baigė lietuvių filologijos bakalauro studijas Lietuvos edukologijos universitete ir įgijo mokytojo kvalifikaciją. Mokytoja turi 3 m. pedagoginio darbo patirtį.

Keletas žodžių apie darbą su vaikais

Mokytojai svarbiausia, kad vaikams būtų įdomu mokytis ir kad jie suprastų, mokytoją.

Mėgstamiausia citata

„Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas daro gyvenimą įdomų.“ (Paulo Coelho)

NuotraukaIšsilavinimas ir darbo patirtis

Mokytoja baigė anglų kalbos filologiją Lietuvos Edukologiniame Universitete. Anglų mokytoja dirba dvejus metus. Prieš tai dvejus metus metus dirbo savanore vaikų centre SOTAS.

Pomėgiai

 Mokytoja mėgsta skaityti ir jodinėti. Dažnai savanoriauja.

Keletas žodžių apie darbą su vaikais 

 Dirbant su vaikais kiekviena diena yra vis kitokia. Net atliekant vienodas užduotis rezultatas visada skiriasi. Dėl šių priežasčių darbas su vaikais visada būna įdomus.

Mėgstamiausia citata 

“Juokas slopina įtampą, nes jis yra poilsis.” Aristotelis

IMGP0011Išsilavinimas ir darbo patirtis

 Bakalauro studijos Vilniaus Universitete, Anglų filologija ir Skandinavistika (švedų k. variantas). Anglų kalbos vaikučius mokytoja mokina jau dvejus metus.

 Pomėgiai: Literatūra, teatras, filmai, baletas, šokiai, dailusis čiuožimas, sportas (aerobika), muzika, kelionės;

Keletas žodžių apie darbą su vaikais

 Darbas su vaikais – džiaugsmingas ir prasmingas. Dirbdamas su vaikais mokytojas nėra vien tik mokytojas, taip pat jis yra ir mokinys, kasdien iš savo auklėtinių sužinantis ką nors naujo, ko nors išmokstantis. Dirbant su vaikais vyksta abipusis keitimosi informacija procesas: mokytojas stengiasi suteikti vaikui žinių, atsakyti į jo keliamus kartais keblius klausimus, o vaikas mokytoją skatina lavinti savo vaizduotę, kūrybingumą, trumpam sugrįžti į vaikystę ir pažvelgti į save iš šono, būti vaikui draugu ir padėjėju jo prasidedančiame gyvenimo kelyje.

Mėgstamiausia citata

 Žmogų apibūdina ne tai, ką jis veikia, o tai, ką jis daro.