• Call : 8 608 30100, 8 643 43777

Pamokėlių tikslai

Pamokėlėse siekiama sukurti patrauklią ir motyvuojančią aplinką kalbai ugdyti. Per žaidimus, daineles ir kitus tikslingai parinktus ugdymo metodus siekiama padėti vaikams įsisavinti naujus žodžius iš jų aplinkos ir naujos kalbos struktūras. O per įdomų ir žaismingą mokymosi procesą siekiama suformuoti teigiamą požiūrį į užsienio kalbų mokymąsi, kad vaikučiai įgytų gerą pagrindą ateityje mokytis kitų užsienio kalbų ir turėtų pakankamai motyvacijos bei noro toliau mokytis.