• VšĮ  Mažieji šnekučiai  - viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių 2018 metais.
  • Call : 8 608 30100, 8 643 43777

Kiekvienas vaikas į pamokėles ateina su tam tikru „bagažu“ – jis jau turi šiokios tokios patirties ir įgūdžių, kurie būna naudingi mokantis anglų kalbos. Mokytojai padeda vaikui perprasti savo įgūdžius ir juos pritaikyti. Vesdamas pamokėles mokytojas stengiasi užimti vaikus kuo įvairesne veikla ir ją kaitalioti – pereiti nuo judrių žaidimų prie pokalbių, eilėraščių deklamavimo ir dainavimo, o paskui prie mokomojo piešimo ar stalo žaidimų. Vaikai mokosi atlikdami trumpas ir įdomias užduotis, kuriose gali dalyvauti šuniukas ar koks kitas mielas pamokėlės dalyvis, dainuoja daineles, mokosi skaičiuočių, vaidina trumpus vaidinimus. Tai suteikia vaikams daug džiaugsmo, jie aktyviau dalyvauja pamokėlėse, noriau mokosi ir lengviau įsimena naują informaciją.

Žaidimas – pamokėlių pagrindas

Labai svarbu, kad vaikas norėtų mokytis, todėl žaidimai tam labai puikiai tinka. Ikimokyklinio amžiaus vaikams žaidimai yra neatsiejama jų raidos dalis, tik žaisdami jie gali natūraliai, be streso ir didelių pastangų mokytis užsienio kalbos.

Vaikams patinka žaisti, nes tik žaisdami jie nebijo išbandyti kažką nauja, todėl žaidimas – svarbiausia kalbos mokymo priemonė. Žaisdami ne vieni, o grupėmis, vaikai išmoksta tarpusavyje bendrauti, kartu dirbti ir mokytis, dalytis su kitais ir padėti vienas kitam, draugauti ir netgi nebijoti paprašyti pagalbos. Žaidimais vystoma dėmesingumas, ištvermė, kūrybiškumas, smalsumas ir žinių troškimas. O žaidimus organizuojantis mokytojas yra ne organizatorius, bet aktyvus jų dalyvis.kontaktai