• VšĮ Mažieji šnekučiai - viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių 2018 metais.
 • Call : 8 608 30100, 8 643 43777

Visame pasaulyje vis jaunesni vaikai skatinami pradėti mokytis užsienio kalbos, dažniausia – anglų. Kalbos programų ir kursų rengėjai vis dažniau akcentuoja kalbų mokymosi svarbą ir kartoja – kuo anksčiau, tuo geriau. Tėvai stengiasi skatinti vaikus mokytis kalbų tikėdamiesi geresnių ateities perspektyvų. Ankstyvuoju kalbų mokymu siekiama pasinaudoti mokymuisi palankiu amžiaus tarpsniu ir pagerinti mokymosi rezultatus vėlesniais etapais.

Kalbų mokymo ankstinimas yra veiksmingas, kai…

 • mokymasis yra tikroviškas
 • mokymasis yra įdomus ir malonus
 • mokymasis atitinka poreikius
 • mokymasis yra socialinis
 • mokymasis suteikia vaikui tikslą ir yra tinkamai skatinamas
 • mokymasis pagrįstas dalykais, kuriuos vaikas išmano
 • mokymasis vaikui atrodo savaime suprantamas dalykas
 • vaikas jaučia iššūkį ir nori mokytis
 • mokymasis skatina visus gebėjimus
 • mokymasis yra aktyvus, pagrįstas bandymais
 • mokymasis yra įsimintinas
 • mokymasis skatina mąstyti ir atsakyti į kylančius klausimus
 • mokymosi atmosfera gera
 • Per pamokėles vaikai mokomi pagrindinių anglų kalbos žodžių ir terminų, susijusių su jų artimiausia aplinka.
 • Mokant ugdomi ir kiti vaiko sugebėjimai: bendravimas, bendradarbiavimas, drąsa ir pan.
 • Vaikas parengiamas mokyklai – pradinėje mokykloje pradėjęs lankyti anglų kalbos pamokas jis galės pasiekti geresnių rezultatų.

Anglų kalbos mokymas ankstyvajame amžiuje

Ankstyvoji vaikystė yra geriausias amžius pradėti mokyti vaikučius anglų kalbos, nes jie geba viską itin lengvai įsisavinti, prisiminti ir mokytis.

Ikimokyklinukai yra labai judrūs ir nuolat smalsiai tyrinėja pasaulį. Jie mokosi iš santykių ir nuotykių, kuriuos patiria. Jeigu vaikams suteikiamos tinkamos galimybės tyrinėti aplinkos daiktus, gauti naujų žinių ir žaisti, jie gali lavinti savo vaizduotę, motorinius, pažinimo, kalbos ir socialinius įgūdžius.

Pirmaisiais mažylio gyvenimo metais mokyti jį užsienio kalbos yra lengviausia, nes šiuo savo gyvenimo etapu vaikučiai yra viskam imlūs ir mokosi be didelių pastangų. Per pamokėles žaisdami, šokdami, dainuodami ir piešdami jie atranda kitokį pasaulį – kalbos.

Suteikdami vaikams galimybę kuo anksčiau pradėti mokytis, parengiame juos ateities iššūkiams, nes:

 • Taip skatiname atvirumą, paruošdami vaiką toleruoti kitas nuomones ir suprasti mokymo būdus.
 • Skatiname pažinimo vystymąsi ir suteikiame papildomą instrumentą žinioms organizuoti.
 • Skatiname kūrybiškumą, nuolat lygindami dvi skirtingas kalbas.
 • Suteikiame svarbius pradmenis, kad vaikas vėliau galėtų nuosekliai mokytis kalbų, ir formuojame tokią ugdymo schemą, pagal kurią vėliau būtų galima lengviau mokytis ne tik gimtosios kalbos, bet ir kitų užsienio kalbų.