• VšĮ Mažieji šnekučiai - viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių 2018 metais.
 • Call : 8 608 30100, 8 643 43777

Tekstas

Here‘s Patch the Puppy 1

Hello, Patch!

Tikslai

  • Sukurti šiltus santykius tarp mokytojo ir vaiko, tarp vaiko ir šuniuko Patch.
  • Pratinti vaikus prie nuolatinės veiklos anglų kalbos užsiėmimuose.
  • Supažindinti su „Starter“ ir „Bye-bye“ dainelėmis, kurios bus naudojamos per kiekvieną anglų kalbos užsiėmimą.
 • Sukurti efektyvią darbo atmosferą.

Vaikai išmoksta

 • Teigiamai reaguoti į mokytoją ir šuniuką Patch.
 • Vykdyti kasdienę veiklą ir dalyvauti joje, sukuriant visapusį bendravimą tarp šuniuko Patch, mokytojos ir grupės draugų.
 • Atlikti „Starter“ ir „Bye – Bye“ dainelių veiksmus.
 • Parodyti smalsumą ir susidomėjimą naujomis mokymosi situacijomis.

Patch and Elephant

Tikslai

  • Pažinti žodžius, susijusius su kūno dalimis.
  • Plėsti spalvos suvokimą ir gebėjimą skirti geltoną spalvą.
  • Mokėti suvokti ir skirti, ką reiškia mažas – didelis.
  • Vystyti supratimą apie tai, ką galima išreikšti kūno judesiais.
  • Plėsti kasdieninę veiklą, su kuria vaikai jau yra susipažinę.
 • Skatinti aktyvų dalyvavimą veikloje per mimiką, judesį, gestus.

Vaikai išmoksta

  • Skirti kūno dalis, gestus ir t. t.
  • Parodyti spalvos sąvokos supratimą ir gebėjimą pažinti geltoną spalvą.
  • Atpažinti didelio ir mažo koncepciją naudojant vaizdines priemones.
  • Suprasti kūno kalbą, reikalingą verbalinei ir neverbalinei komunikacijai.
  • Atitinkamai reaguoti į kalbą, vartojamą grupėje.
 • Atlikti įvairius veiksmus ir išreikšti mintis mimika, gestais, žaidžiant, dainuojant, judant ir t. t.

It‘s cold!

Tikslai

 • Gerinti darbužių pasirinkimo supratimą skirtingomis oro sąlygomis.
 • Plėsti spalvos suvokimą ir gebėjimą skirti mėlyną spalvą.
 • Sutelkti dėmesį ir paaiškinti žodžių karštas bei šaltas prasmę.
 • Skatinti savarankiškumą ir suteikti žinių apie praktines drabužių funkcijas.
 • Praplėsti žaidimų sritį, atlikti mokomąsias užduotėles ir didinti vaikų dėmesingumą.
 • Plėsti savo ir kitų fizinių pojūčių supratimą.

Vaikai išmoksta

  • Suprasti, kokie drabužiai yra reikalingi skirtingomis oro sąlygomis.
  • Atpažinti ir skirti mėlyną spalvą.
  • Skirti žodžius karštas ir šaltas.
  • Parodyti drabužių paskirties suvokimą ir savarankiškumą, skiriant savo pačių drabužius.
  • Pasiruošti naujoms užduotims ir padidėjusiems dėmesio sutelkimo reikalavimams.
 • Atpažinti karšto ir šalto fizines būsenas.

Tidy up!

Tikslai

 • Motyvuoti vaikus atpažinti žodžius, reiškiančius žaislus, kaip svarbią jų pasaulio dalį.
 • Vystyti spalvų suvokimą ir gebėjimą skirti raudoną spalvą.
 • Sutelkti dėmesį ir įtvirtinti sąvokas greitai ir lėtai.
 • Sustiprinti ir pakartoti skaičių bei jų vertės sąvokas.
 • Skatinti tvarkos įpročius, atsakingumą ir savarankiškumą.
 • Atlikti su vaikais užduotis, vystančias vaizdinį pažinimą, loginį pagrindimą, motorinius įgūdžius bei išraiškingą bendravimą.

Vaikai išmoksta

 • Naudoti atitinkamą mimiką ir gestus demonstruojant žinias apie žaislus.
 • Skirti mėlyną, geltoną ir raudoną spalvas.
 • Atitinkamai reaguoti parodant sąvokų greitai ir lėtai supratimą.
 • Skaičiuoti nuo 1 iki 3, parodant šiuos skaičius.
 • Pripažinti tvarkos būtinumą ir bendradarbiauti tvarkant savo darbo vietą.
 • Susidomėjus ir teigiamai nusiteikus atlikti užduotis, kurioms reikalinga logika, motorikos kontrolė ir bendradarbiavimas.

Bedtime

Tikslai

 • Išmokti išvardinti šeimos narius.
 • Ugdyti spalvų supratimą, įsisąmoninimą ir žalios spalvos suvokimą.
 • Sutelkti dėmesį ir stiprinti žodžių in ir out reikšmę.
 • Didinti susidomėjimą skaičiais ir jų praktiniu panaudojimu.
 • Nustatyti ryšį tarp namų ir darželio.
 • Suteikti galimybes vaidinti ir pasirodyti meniškai.

Vaikai išmoksta

  • Atpažinti šeimos narius.
  • Pradėti atskirti mėlyną, raudoną, geltoną ir žalią spalvas.
  • Per judesius demonstruoti sąvokų in ir out supratimą.
  • Skaičiuoti nuo 1 iki 5 ir žinoti, kaip tie skaičiai atrodo.
 • Įsijausti į jumoristines situacijas ir aktyviai dalyvauti pamokėlėje.

On the farm

Tikslai

 • Padėti vaikams atpažinti kaimo gyvūnus.
 • Pažinti spalvas.
 • Sutelkti dėmesį į sąvokas švarus ir purvinas kaip fizines būsenas.
 • Įgyti žinių apie kai kurių kaimo gyvūnų fizines charakteristikas.
 • Plėtoti pažintinę užduočių sritį, kurioms atlikti reikalingi klasifikavimo įgūdžiai, sujungimo, skaičiavimo, rūšiavimo ir kt.
 • Skatinti susidomėjimą išoriniu pasauliu.

Vaikai išmoksta

 • Naudoti atitinkamą mimiką ir garsus, atpažįstant kaimo gyvūnus.
 • Skirti raudoną, geltoną, žalią ir mėlyną spalvas ir pradėti atpažinti rožinę spalvą.
 • Suprasti sąvokas švarus ir purvinas kaip fizines būsenas.
 • Pažinti kaimo gyvūnus ir jais domėtis.
 • Su noru ir pasitikėjimu atlikti pažintines užduotis.
 • Domėtis išoriniu pasauliu.

Patch‘s birthday

Tikslai

 • Pristatyti žodžius, susijusius su maistu aktualiame kontekste.
 • Pakartoti išmoktas spalvas ir susipažinti su ruda spalva.
 • Praktikuotis mokantis skaičius, skaičiuojant objektus.
 • Per vaizdinius žaidimus vystyti pasitikėjimą savimi.
 • Gilinti supratimą apie pojūčius: regėjimą, skonį, uoslę.
 • Skatinti mandagumą kaip elgesio normą grupėje.

Vaikai išmoksta

  • Motyvuotai atskirti žodžius, susijusius su maistu.
  • Geriau pažinti šešias spalvas.
  • Skaičiuoti ir atlikti paprastus matematinius veiksmus.
  • Fantazuoti žaidžiant.
  • Suvokti pojūčius, tokius kaip regėjimas, skonis ir uoslė, ir mėgautis veikla, susijusia su šiais jausmais.
 • Priimti ir taikyti socialines mandagumo normas.

Easter

Tikslai

 • Pakartoti žodyną, frazes, sakinukus iš ankstesnių pamokėlių bei skaičius naujame kontekste.
 • Supažindinti vaikus su tradiciniais pavasario aspektais anglų kultūroje.
 • Dekoruojant kiaušinius suteikti estetinės veiklos galimybę.
 • Skatinti pozityvų požiūrį, parodant įdomią veiklą, tinkančią šio amžiaus grupės vaikams.

Vaikai išmoksta

  • Geriau atpažinti išmoktus žodžius ir posakius.
  • Mėgautis tradiciniu pavasario šventės papročiu – kiaušinių ridenimu.
  • Rūpintis ir didžiuotis savo darbeliais.
 • Entuziastingai dalyvauti ir parodyti pozityvų požiūrį į anglų kultūrą.