• VšĮ Mažieji šnekučiai - viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių 2018 metais.
 • Call : 8 608 30100, 8 643 43777

tekstas

Here‘s Patch the Puppy 2

Hello, Patch

Tikslai

 • Nustatyti santykius su šuniuku Patch kaip su pamokėlių veikėju ir dalyviu.
 • Pratinti vaikus prie kasdienės veiklos anglų kalbos užsiėmimuose.
 • Pristatyti „Chit chat“ kasdienę veiklą pamokėlėse ir pagalbines priemones, kuriomis bus vykdoma mokomoji veikla.
 • Supažindinti su „Starter“ ir „Bye – bye“ dainelėmis ir kontroline skanduote.

Vaikai išmoksta

 • Suprasti šuniuką Patch kaip tam tikrą ryšį su mokymosi kontekstu.
 • Parodyti įgytą kasdienės veiklos supratimą ir atitinkamai į tai reaguoti.
 • Noriai dalyvauti kasdieninėje „Chit chat“ veikloje ir kalbos kūrimo procese.
 • Dainuoti naujas daineles ir skanduotes.

Is this Patch?

Tikslai

 • Pažinti žodžius, susijusius su veido dalimis.
 • Plėsti vaikų suvokimo sferą.
 • Tobulinti kalbėjimo įgūdžius.
 • Skatinti suvokti savo ir kitų žmonių veido išraišką.
 • Skatinti pagarbą grupės draugams.

Vaikai išmoksta

 • Atpažinti ir identifikuoti veido dalis.
 • Suvokti koncepcijas tam tikrame kontekste.
 • Vadovautis grupės taisyklėmis ir kasdiene veikla.
 • Drąsiau žinias reikšti per kalbėjimą.
 • Piešti veidus su atpažįstamomis ypatybėmis.
 • Suprasti ir vertinti skirtumus.

What weather!

Tikslai

 • Lavinti leksinį gebėjimą skirti aprangos terminus ir oro reiškinių pavadinimus.
 • Gerinti darbužių pasirinkimo skirtingomis oro sąlygomis suvokimą ir skatinti savarankiškumą juos pasirenkant.
 • Skatinti stebėti oro sąlygas kaip aplinkos keitimąsi bei sieti su asmeniniais poreikiais.
 • Lavinti asociacijas, įsiminimą, nuoseklumą, pažinimo gebėjimus ir rezultatų skyrimą nuo vizualinio, akustinio ir lytėjimo pažinimo.
 • Ugdyti kalbos supratimą kaip socialinio bendravimo ir informacijos keitimosi priemonę.
 • Suteikti galimybes kurti individualius ir kolektyvinius darbelius.

Vaikai išmoksta

 • Skirti pateiktų reiškinių semantines sferas.
 • Suvokti kokie drabužiai yra reikalingi skirtingomis oro sąlygomis, ir savarankiškai pasirinkti savo aprangą.
 • Stebėti oro pasikeitimus ir suprasti su tuo susijusį kontekstą.
 • Suprasti skirtingas pažinimo rūšis ir dalyvauti veikloje.
 • Dalyvauti įprastoje „Chit chat“ veikloje per tipinius socialinius pokyčius.
 • Kurti kolektyve ir individualiai.

Let’s go!

Tikslai

 • Motyvuoti vaikų dalyvavimą naudojant pažįstamus žaislus, atitinkančius jų amžių.
 • Vystyti vaizdinių spalvų atskyrimą ir pojūtį.
 • Stiprinti skaičių ir jų reikšmių sąvokas.
 • Plėsti anglų kalba atliekamų užduočių variaciją.
 • Išnaudoti anglų kalbą praktiškai.
 • Padėti suvokti, kad draugystė yra vertingesnė nei materialūs daiktai.

Vaikai išmoksta

 • Įsijausti į žaidimą  ir tai išreikšti atitinkama mimika, suprasti savo žaidimo galimybes.
 • Atidžiai stebėti rodomas spalvas ir jas skirti.
 • Sieti daiktų kiekį su pasakytu skaičiumi.
 • Aktyviai dalyvauti judriuose, žodiniuose ir abstrakčiuose žaidimuose.
 • Trumpai atsakyti žodžiu, kai ko nors jų prašoma.
 • Mokėti trumpai įvertinti pasakojimo moralę.

Patch‘s house

Tikslai

 • Padidinti pasitikėjimą savimi ir aktyvinti dalyvavimą kalbėjimo veikloje.
 • Per skyriaus temas pateikti ryšį tarp namų ir pamokėlės aplinkos.
 • Išmokti 2 naujas spalvas ir suteikti galimybę vystyti estetinį jautrumą, atpažinimą ir kontrastą.
 • Gebėti drąsiai reikšti mintis prieš publiką.
 • Pagilinti žinias apie skirtingų namų zonų funkcijas ir ten atliekamas kasdienes veiklas.
 • Lavinti atmintį ir dėmesio susitelkimo trukmę.

Vaikai išmoksta

 • Išreikšti supratimą verbališkai, taip pat gerai kaip ir neverbališkai.
 • Susieti mokomąjį kontekstą su jų pačių namų gyvenimu.
 • Atidžiai stebėti spalvas (taip pat violetinę bei oranžinę) ir suprasti skirtumą tarp jų.
 • Dalyvauti kalbėjimo veikloje.
 • Atpažinti veiklas susijusios su skirtingomis namų zonomis.
 • Prisiminti žodžius ir susikoncentruoti žaidžiant.

In the jungle

Tikslai

 • Pakartoti žodelius iš ankstesnių skyrių.
 • Imituojant laukinių gyvūnų garsus ir judesius įsiminti jų pavadinimus.
 • Skatinti domėjimąsi išorine aplinka.
 • Suteikti galimybes meninei išraiškai per šokius ir judesį bei stimuliuoti vaizduotę per fantazijas.
 • Stiprinti ir plėsti skaičių sąvoką bei jų tikslų vartojimą realiame pasaulyje.
 • Maksimalizuoti kalbėjimo pajėgumą per chit chat ritualus ir kitus žaidimus.

Vaikai išmoksta

 • Prisiminti pagrindinius žodžius iš ankstesnių skyrių.
 • Pademonstruoti džiunglių gyvūnus, imituojant jų judesius ir garsus.
 • Domėtis pasauliu už kasdienės veiklos ribų.
 • Dalyvauti fantazijos žaidime ir mėgautis meninės išraiškos galimybėmis.
 • Skaičiuoti nuo 1 iki 10 ir suprasti skaičių praktinį panaudojimą pasaulyje.
 • Pasisiūlyti kalbėti žaidimuose ir kitose situacijose.

Pizza for Patch

Tikslai

 • Pakartoti spalvas, skaičius ir pagrindinius žodžius iš ankstesnių skyrių.
 • Plėsti žinias apie maisto, patiekalo, kurį vaikai žino, gaminimo procesą.
 • Skatinti vaikus atsakinėti anglų kalba verbališkai ir neverbališkai.
 • Sujungti pagrindinius kurso veikėjus ir pažįstamą kontekstą.
 • Suteikti visiems vaikams galimybę pasireikšti asmeniškai.

Vaikai išmoksta

 • Parodyti, kad prisimena, žino veikėjus ir reiškinius iš ankstesnių skyrių.
 • Išreikšti asmeninius pomėgius apsikeičiant informacija.
 • Domėtis maisto gaminimo procesu.
 • Trumpai žodžiu atsakyti į klausimus.
 • Mėgautis juokinga situacija ir parodyti simpatiją šuniukui Patch ir kitiems pagrindiniams veikėjams.
 • Pasitikėti savimi ir aktyviai dalyvauti grupės veikloje.