• VšĮ Mažieji šnekučiai - viena sėkmingiausiai dirbančių ir sparčiausiai augančių Lietuvos bendrovių 2018 metais.
 • Call : 8 608 30100, 8 643 43777

Anglų kalbos pamokos su VšĮ „Mažieji šnekučiai“

Trečius metus vaikai tęsią mokymąsi pagal „Little Bugs“ programą.

„Little Bugs“ anglų kalbos mokymo programa, orientuota į priešmokyklinio amžiaus vaikus ir jų pasitikėjimo savimi, pažintinių, socialinių, emocinių bei psichologinių įgūdžių skatinimą. Programoje temos yra sudėtos tvarka, leidžiančia mokiniams mokytis, kartoti ir plėsti anglų kalbos žinias.

Kurso metu vaikai tobulina ankstesniais mokymo metais įgytus klausymo ir kalbėjimo įgūdžius, toliau kaupia naudingą žodyną, lengvai pritaikomą jų kasdieniame gyvenime. Smagūs veikėjai, lydintys vaikus viso kurso metu, motyvuojančios užduotėlės, žaidimai, dainelės, padeda formuoti teigiamą vaiko požiūrį į anglų kalbą ir mokymosi procesą.

Pagrindiniai „Little Bugs“ programos tikslai:

 • padėti vaikui suprasti, kad anglų kalbos ir kitų mokomųjų dalykų mokymasis yra naudingas, kūrybiškas ir malonus procesas;
 • skatinti vaikų aktyvumą, pasitikėjimą savimi, naudojant anglų kalba, tariant žodžius, frazes, sakinius;
 • pateikti vaikams jų amžių bei pomėgius atspindinčias įdomias, motyvuojančias temas ir istorijas;
 • metodiškai sujungtų programos skyrių dėka lavinti vaikų anglų kalbos žinias bei įgūdžius;
 • užtikrinti sąmoningą vaiko mokymąsi pagal jo amžiaus galimybes;
 • puoselėti domėjimąsi, smalsumą bei pagarbą mokomajai kalbai, žmonėms bei kultūrai;
 • padėti tolimesnio anglų kalbos žodyno, tarties bei gramatikos mokymosi pagrindus;
 • dalyvauti vaiko fiziniame, socialiniame, psichologiniame ir pažintiniame vystymęsi.

Šiems tikslams pasiekti į pagalbą pasitelkiamos įvairios priemonės:

 • taikoma pasikartojanti pamokos struktūra, kad mokiniai jaustųsi saugūs ir savimi pasitikintys;
 • mėgstamiausias vikšro Kolino žodis: norėdami sužinoti Kolino paslėptą tos dienos žodį, mokiniai turi aktyviai dalyvauti atlikdami užduotis, tokiu būdu įsimindami pagrindinį pamokos žodyną;
 • paveikslėlių naudojimas užduotyse: žiūrėdami į paveikslėlius, mokiniai gali savarankiškai atlikti užduotis;
 • vidinius vaiko įgūdžius – mąstymą, logiką, įsiklausymą į kitą žmogų, bendradarbiavimą – formuojančių užduočių atlikimas.

Viena svarbiausių „Little Bugs“ programos priemonių – istorijos. Visos istorijos yra originalos, išskyrus paskutiniąsias, kurių pagrindas – dvi gerai žinomos pasakos – „Pasaka apie tris lokius“ bei „Princesė ir Varlius“. Visos istorijos sukurtos atsižvelgiant į jaunųjų mokinių poreikius ir pomėgius: nuo linksmų, fantastinių iki tradicinių, atspindinčių vaiko kasdienybę. Kiekviena istorija turi pagrindinį herojų – vaiką, gyvūną ar fantastinę būtybę – skatinantį užjausti, draugauti bei dalintis, mokantį sveikintis, atsiprašyti ar ko nors paprašyti. Tai trumpos istorijos, kuriose daug tiesioginio bendravimo bei vaizdinės medžiagos, padedančios vaikui lengviau suprasti istoriją, taip ugdant pasitikėjimo savimi jausmą.

Pagrindiniai istorijų naudojimo pamokose uždaviniai:

 • skatinti vaikų vaizduotę ir domėjimąsi aplinka;
 • akcentuoti naudingus, kasdien vartojamus anglų kalbos žodžius bei frazes;
 • stiprinti vaikų bendravimo ir kalbos vartojimo įgūdžius.

Pagrindinė „Little Bugs“ metodika:

 • istorijos, žaidimai bei įvairios užduotys ugdo mokinių emocinius, fizinius, psichologinius, socialinius bei pažintinius įgūdžius;
 • pamokos planas sudaromas taip, kad mokiniai vartotų kuo daugiau anglų kalbos žodžių, frazių bei sakinių, jausdamiesi saugūs ir pasitikintys savimi.

„Little Bugs“ programa didelį dėmesį skiria vaiko bendravimo įgūdžiams skatinti, tai vyksta pasitelkiant:

 • klausymą: klausydamiesi dainelių, eiliuotų tekstų, istorijų mokiniai susipažįsta su anglų kalbos garsais ir intonacija, atpažįsta, suvokia žodžius, prieš pradėdami juos tarti patys;
 • kalbėjimą: bendraudami tarpusavy, kartodami eiliuotus tekstus, daineles, pavienius žodžius jungdami į frazes ar trumpus sakinukus, vaikai įsisąmonina anglų kalbą, tampa drąsesni, labiau pasitikintys savo jėgomis;
 • tarimą: dainuodami dainas, kartodami žodžius, eiliuotus tekstus, mokiniai įsiklauso į anglų kalbos intonaciją, kirčius ir ritmą ir mokosi taisyklingo tarimo;
 • žodyną: vaikai mokosi žodžių, susijusių su jų kasdienybe, pomėgiais.