Anglų kalbos pamokėlės darželiuose

Trumpai apie pamokėles

Mokome 3-8 metų vaikus anglų kalbos Vilniaus valstybiniuose ir privačiuose vaikų darželiuose bei mokyklose. Pamokėlės vyksta 2 kartus per savaitę. Vaikų grupės sudaromos pagal amžių, kurių dydis 5–10 vaikų. Pamokėlės trunka 30 min. Per anglų kalbos pamokėles vaikai dalyvauja įvairioje veikloje, kuria vystomi judėjimo, kalbos, mokslo, gamtos, meno (muzikos ir tapybos) ir vaidybos gebėjimai. Mokytojai stengiasi lavinti vaikučių stipriąsias puses, gebėjimus ir sudominti juos. Pagal mūsų anglų kalbos mokymo programą vaikams ne tik padedama mokytis anglų kalbos, bet taip supažindinama su anglakalbių šalių kultūra ir tradicijomis. Dažnai rengiame temines pamokas, per kurias aptariame šventes, pvz., Velykas, Kalėdas ar Heloviną. Aktyviai dalyvaudamas mokymo procese (žaisdamas, dainuodamas ar vaidindamas), vaikas pamažu įsigilina į naują ir nepažįstamą kalbos aplinką.

Anglų kalbos pamokėlės (3–8 metų vaikams)

Kodėl vertinga anksti mokytis anglų kalbos?

Pamokėlių išskirtinumas

Vaikų mokymasis žaidžiant. Žaidimas – tai ne tik vaiko „darbas“, bet ir jo augimo bei vystymosi būdas. Taip jis pradeda suvokti ribą tarp savo vidinio ir išorinio pasaulio. Žaisdamas vaikas sužino naujos informacijos, atranda naujų dalykų, tyrinėja, eksperimentuoja ir susipažįsta su priežastimis bei pasekmėmis, suvokia laiką ir erdvę, išmoksta tikrinti hipotezes.
Vaikas yra svarbiausias mokymo proceso narys. Mokytojas per pamokėles ne tik vadovauja, bet ir padeda kiekvienam vaikui atsiskleisti ir stengiasi surasti būdą, kaip jis galėtų dalyvauti žaidimuose ir kitoje veikloje, per kurią geriau ir kokybiškiau įsisavintų kalbos subtilybes. Per pamokėles daugiausiai dėmesio kreipiama į kiekvieno vaiko asmenybę ir individualumą. Vaikučiams leidžiama laisvai pažinti, mokytis, tyrinėti ir dalyvauti. Programa sukurta atsižvelgiant į vaiko amžių, todėl visų pamokėlių bei žaidimų turinys atitinka tam tikrų metų ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus.
Mokymo priemonių ir veiklos įvairovė. Mokytojas per pamokėles ne tik vadovauja, bet ir padeda kiekvienam vaikui atsiskleisti ir stengiasi surasti būdą, kaip jis galėtų dalyvauti žaidimuose ir kitoje veikloje, per kurią geriau ir kokybiškiau įsisavintų kalbos subtilybes. Per pamokėles daugiausiai dėmesio kreipiama į kiekvieno vaiko asmenybę ir individualumą. Vaikučiams leidžiama laisvai pažinti, mokytis, tyrinėti ir dalyvauti. Programa sukurta atsižvelgiant į vaiko amžių, todėl visų pamokėlių bei žaidimų turinys atitinka tam tikrų metų ikimokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus.
Svarbiausia – mokymosi procesas. Vaiko mokymo procesas turi būti smagus ir įdomus, todėl į jį įtraukiama daug žaidimų. Kitaip mažyliams nebūtų įdomu mokytis, nes jie visada dalyvauja tik toje veikloje, kuri yra smagi. Visi vaikai mėgsta dainuoti daineles, šokti ir žaisti jiems patinkančius žaidimus. Kruopščiai paruošta, linksma, spalvinga ir įvairi pamokėlių medžiaga suteikia vaikučiams ne tik daug džiaugsmo ir malonių akimirkų, bet ir galimybę pasiekti gerų rezultatų.

Pamokėlių kaina

Šiais mokslo metais 10 procentų nuolaida nuo pirmos pamokėlės taikoma, kai pamokėles lanko 2 vaikai iš 1 šeimos.

Registracija į pamokas

Registracija į 2023/2024 m.m. anglų kalbos pamokas Jūsų vaiko darželyje / mokykloje. Dėkojame, kad domitės anglų kalbos pamokomis, kurias organizuoja VšĮ „Mažieji šnekučiai”. Tam, kad galėtume suformuoti grupes, prašome užpildyti anketoje visą reikiamą informaciją.

Ankstyvojo mokymo esmė

Visame pasaulyje vis jaunesni vaikai skatinami pradėti mokytis užsienio kalbos, dažniausia – anglų. Kalbos programų ir kursų rengėjai vis dažniau akcentuoja kalbų mokymosi svarbą ir kartoja – kuo anksčiau, tuo geriau. Tėvai stengiasi skatinti vaikus mokytis kalbų tikėdamiesi geresnių ateities perspektyvų. Ankstyvuoju kalbų mokymu siekiama pasinaudoti mokymuisi palankiu amžiaus tarpsniu ir pagerinti mokymosi rezultatus vėlesniais etapais. Kalbų mokymo ankstinimas yra veiksmingas, kai…

Mažųjų šnekučių mokymo esmė

Ankstyvoji vaikystė yra geriausias amžius pradėti mokyti vaikučius anglų kalbos, nes jie geba viską itin lengvai įsisavinti, prisiminti ir mokytis. Ikimokyklinukai yra labai judrūs ir nuolat smalsiai tyrinėja pasaulį. Jie mokosi iš santykių ir nuotykių, kuriuos patiria. Jeigu vaikams suteikiamos tinkamos galimybės tyrinėti aplinkos daiktus, gauti naujų žinių ir žaisti, jie gali lavinti savo vaizduotę, motorinius, pažinimo, kalbos ir socialinius įgūdžius. Pirmaisiais mažylio gyvenimo metais mokyti jį užsienio kalbos yra lengviausia, nes šiuo savo gyvenimo etapu vaikučiai yra viskam imlūs ir mokosi be didelių pastangų. Per pamokėles žaisdami, šokdami, dainuodami ir piešdami jie atranda kitokį pasaulį – kalbos. Suteikdami vaikams galimybę kuo anksčiau pradėti mokytis, parengiame juos ateities iššūkiams, nes: Taip skatiname atvirumą, paruošdami vaiką toleruoti kitas nuomones ir suprasti mokymo būdus.

Mokymo programa

„Mažųjų šnekučių“ anglų kalbos programa skirta mokyti ikimokyklinio amžiaus vaikus nuo 3 metų. Mokomoji medžiaga parengta pagal Makmilano, Oksfordo ir Longmano ankstyvojo anglų kalbos mokymo programas ir orientuota į mokytojo ir vaiko bendradarbiavimą. Parengta medžiaga yra įdomi ir įvairi. Ją naudodami padėsime mažyliui suvokti pagrindinius anglų kalbos reiškinius, skatinsime kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir smalsumą.

Per anglų kalbos pamokėles vaikai dalyvauja įvairioje veikloje, kuria vystomi judėjimo, kalbos, mokslo, gamtos, meno (muzikos ir tapybos) ir vaidybos gebėjimai. Mokytojai stengiasi lavinti vaikučių stipriąsias puses, gebėjimus ir sudominti juos. Pagal mūsų anglų kalbos mokymo programą vaikams ne tik padedama mokytis anglų kalbos, bet taip supažindinama su anglakalbių šalių kultūra ir tradicijomis. Dažnai rengiame temines pamokas, per kurias aptariame šventes, pvz., Velykas, Kalėdas ar Heloviną. Aktyviai dalyvaudamas mokymo procese (žaisdamas, dainuodamas ar vaidindamas), vaikas pamažu įsigilina į naują ir nepažįstamą kalbos aplinką.

Mokome trimis mokymo lygiais, išlaikome mokymo tęstinumą mokantis sekančiais mokslo metais.

Darbo metodai

Kiekvienas vaikas į pamokėles ateina su tam tikru „bagažu“ – jis jau turi šiokios tokios patirties ir įgūdžių, kurie būna naudingi mokantis anglų kalbos. Mokytojai padeda vaikui perprasti savo įgūdžius ir juos pritaikyti. Vesdamas pamokėles mokytojas stengiasi užimti vaikus kuo įvairesne veikla ir ją kaitalioti – pereiti nuo judrių žaidimų prie pokalbių, eilėraščių deklamavimo ir dainavimo, o paskui prie mokomojo piešimo ar stalo žaidimų. Vaikai mokosi atlikdami trumpas ir įdomias užduotis, kuriose gali dalyvauti šuniukas ar koks kitas mielas pamokėlės dalyvis, dainuoja daineles, mokosi skaičiuočių, vaidina trumpus vaidinimus. Tai suteikia vaikams daug džiaugsmo, jie aktyviau dalyvauja pamokėlėse, noriau mokosi ir lengviau įsimena naują informaciją. Per anglų kalbos pamokėles vaikai dalyvauja įvairioje veikloje, kuria vystomi judėjimo, kalbos, mokslo, gamtos, meno (muzikos ir tapybos) ir vaidybos gebėjimai. Mokytojai stengiasi lavinti vaikučių stipriąsias puses, gebėjimus ir sudominti juos. Pagal mūsų anglų kalbos mokymo programą vaikams ne tik padedama mokytis anglų kalbos, bet taip supažindinama su anglakalbių šalių kultūra ir tradicijomis. Dažnai rengiame temines pamokas, per kurias aptariame šventes, pvz., Velykas, Kalėdas ar Heloviną. Aktyviai dalyvaudamas mokymo procese (žaisdamas, dainuodamas ar vaidindamas), vaikas pamažu įsigilina į naują ir nepažįstamą kalbos aplinką. Mokome trimis mokymo lygiais, išlaikome mokymo tęstinumą mokantis sekančiais mokslo metais.

Žaidimas – pamokėlių pagrindas

Labai svarbu, kad vaikas norėtų mokytis, todėl žaidimai tam labai puikiai tinka. Ikimokyklinio amžiaus vaikams žaidimai yra neatsiejama jų raidos dalis, tik žaisdami jie gali natūraliai, be streso ir didelių pastangų mokytis užsienio kalbos. Vaikams patinka žaisti, nes tik žaisdami jie nebijo išbandyti kažką nauja, todėl žaidimas – svarbiausia kalbos mokymo priemonė. Žaisdami ne vieni, o grupėmis, vaikai išmoksta tarpusavyje bendrauti, kartu dirbti ir mokytis, dalytis su kitais ir padėti vienas kitam, draugauti ir netgi nebijoti paprašyti pagalbos. Žaidimais vystoma dėmesingumas, ištvermė, kūrybiškumas, smalsumas ir žinių troškimas. O žaidimus organizuojantis mokytojas yra ne organizatorius, bet aktyvus jų dalyvis.

Mokymo lygiai

Pirmus dvejus mokymo metus mokiname pagal Here‘s Patch the Puppy dviejų lygių kurso programą, skirtą 3–7 metų vaikams mokyti anglų kalbos ankstyvuoju laikotarpiu. Kursą sudaro 6 temos. Kiekvieną temą sudaro 6 skyriai (pamokos) su dviem dainelėm. 7-ame skyriuje (pamokoje) vaikams suteikiama nauja galimybė pritaikyti išmoktą medžiagą per naują situaciją žaidžiant žaismingus, linksmus žaidimus, vaidinant, šokant ir dainuojant. Per šį užsiėmimą gaminamos popierinės lėlės, kuriomis vaidinama. 8-ame skyriuje (pamokoje) atliekama visa, ko buvo mokomasi ankstesnėse pamokėlėse vaidinant ir dainuojant karaokės daineles.

Kiekviena pamokėlė prasideda skatinimo užduotimi, kai surandamas šuniukas ir su juo pasisveikinama. Vėliau atliekamos įvairios „Ryto rato“ (angl. „Circle“) užduotys, tada užsiėmimai prie stalo (angl. „Table time activities“) ir baigiama atsisveikinimo (angl. „Bye-bye“) užduotėle.
Trečius metus vaikai tęsią mokymąsi pagal Little Bugs programą – dviejų dalių (Little Bugs 1 ir Little Bugs 2) anglų kalbos mokymo programa, orientuota į priešmokyklinio amžiaus vaikus ir jų pasitikėjimo savimi, pažintinių, socialinių, emocinių bei psichologinių įgūdžių skatinimą. Programoje temos yra sudėtos tvarka, leidžiančia mokiniams mokytis, kartoti ir plėsti anglų kalbos žinias.

Kurso metu vaikai tobulina ankstesniais mokymo metais įgytus klausymo ir kalbėjimo įgūdžius, toliau kaupia naudingą žodyną, lengvai atpažįstamą ir pritaikomą jų kasdieniame gyvenime. Smagūs veikėjai vabaliukai, lydintys vaikus viso kurso metu, motyvuojančios užduotėlės, žaidimai, dainelės, padeda formuoti teigiamą vaiko požiūrį į anglų kalbą ir į mokymosi procesą. Platus programos veiklų spektras, padeda vaikams įsisavinti informaciją skirtingais būdais: regimuoju, girdimuoju, jutiminiu, muzikiniu, vidiniu.
Ketvirtus metus vaikai tęsią mokymąsi pagal Discover with Dex 2 programą mokymo programa, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie jau yra mokęsi anglų kalbos. Ji leidžia sukurti vaikams malonią ir smagią mokymosi aplinką, kur mokymosi proceso pagrindas, kaip ir ankstesniais metais, išlieka – žaidimas. Žaislinis dinozauriukas Dex‘as, kurį galima pačiupinėti, su juo pažaisti, jį prakalbinti, dideli istorijų plakatai, spalvotos kortelės – tai priemonės, leidžiančios vaikams smagiai mokytis anglų kalbos žaidžiant, be įtampos.

Programą sudaro aštuoni skyriai. Skyrių sudaro 8-9 pamokėlės, kurias vienija ta pati tema. Mokydamiesi anglų kalbos su Dex‘u, istorijų, dainelių, eiliuotų, lengvai įsimenamų tekstų dėka, vaikai lavina klausymo įgūdžius, mokosi taisyklingo tarimo bei intonacijos, pradeda susipažinti su anglakalbe kultūra.
Scroll to Top